dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp đơn mềm

Cáp đơn mềm VCm/VCT/RVV-Cu/PVC 1x
Cáp đơn mềm VCm hoặc VCSF là cáp điện có ruột gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện PVC, cáp điện áp 450/750V hoặc 0.6/1kV. Cáp đơn mềm gồm nhiều loại tiết diện từ 10 đến 500mm2 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) Kết cấu ruột dẫn: Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5) Cách điện: PVC Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng Cấp điện áp (Uo/U): 300/500V và 450/750V Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC Bảng giá Cáp đơ ...

Cáp mềm VCT/VCmt-Cu/PVC/PVC 2x
Cáp đồng mềm 2 ruột VCT là cáp điện có ruột gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện PVC, cáp điện áp 0.6/1kV. Cáp đơn mềm gồm nhiều loại tiết diện từ 10 đến 240mm2 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1, IEC 60502-1 Cấu trúc cáp: Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228 Số ruột dẫn: 1 Cách điện: PVC Vỏ bảo vệ: PVC Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC Đặc tính kỹ thuật Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối ...

Cáp mềm VCT/VCmt-Cu/PVC/PVC 3x
Cáp đồng mềm 3 ruột VCT là cáp điện có ruột gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện PVC, cáp điện áp 0.6/1kV. Cáp đơn mềm gồm nhiều loại tiết diện từ 10 đến 240mm2 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1, IEC 60502-1 Cấu trúc cáp: Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228 Số ruột dẫn: 1 Cách điện: PVC Vỏ bảo vệ: PVC Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC Đặc tính kỹ thuật Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối ...

Cáp mềm VCT/VCmT-Cu/PVC/PVC 4x
Cáp đồng mềm 4 ruột VCT là cáp điện có ruột gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện PVC, cáp điện áp 0.6/1kV. Cáp đơn mềm gồm nhiều loại tiết diện từ 10 đến 240mm2 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1, IEC 60502-1 Cấu trúc cáp: Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228 Số ruột dẫn: 1 Cách điện: PVC Vỏ bảo vệ: PVC Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC Đặc tính kỹ thuật Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối ...