dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp ngầm trung thế

Cáp điện trung thế
Sản xuất và kinh doanh Cáp trung thế giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35% Phân phối Cáp trung thế https://evnshop.vn/là website chính thức phân phối các loại Cáp trung thế sau: Cáp treo trung thế 12.7/22(24)kV CXV/CTS-W 1x Cáp treo trung thế 18/30(36)kV CXV/CTS-W 1x Cáp treo trung thế 20/35/38(40.5)kV CXV/CTS-W 1x Cáp ngầm trung thế 12.7/22(24)kV DATA/CTS-W 1x Cáp ngầm trung thế 18/30(36)kV DATA/CTS-W 1x Cáp ngầm trung thế 20/35/38(40.5)kV DATA/CTS-W 1x Cáp ngầm trung thế 12.7/22 ...

Cáp ngầm trung thế 18/30(36)kV CXV/DSTA/CTS-W 3x
Sản xuất và kinh doanh Cáp trung thế 35/36kV giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35% Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Tổng quan - Ruột dẫn: Nhôm hoặc đồng - Số lõi: 1, 3 và 4 - Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2. - Mặt cắt danh định: Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 - Điện áp danh định: 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV - Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC - Vật liệu: cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE - Màn chắn kim loại là băng đồng CTS (C ...

Cáp ngầm trung thế 38/40.5kV CXV/DSTA/CTS-W 3x
Sản xuất và kinh doanh Cáp trung thế 38/40.5kV giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35% Tiêu chuẩn áp dụng GB/T 12706.3, TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Tổng quan - Ruột dẫn: Nhôm hoặc đồng - Số lõi: 1, 3 và 4 - Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2. - Mặt cắt danh định: Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 - Điện áp danh định: 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV - Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC - Vật liệu: cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE - Màn chắn kim loại là ...

Cáp ngầm trung thế 22/24kV CXV/DSTA/CTS-W 3x
Sản xuất và kinh doanh Cáp trung thế 20/22(24)kV giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35% Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN Tổng quan - Ruột dẫn: Nhôm hoặc đồng - Số lõi: 1, 3 và 4 - Kiểu ruột dẫn: Bện tròn nén chặt cấp 2. - Mặt cắt danh định: Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 - Điện áp danh định: 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV - Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC - Vật liệu: cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE - Màn chắn kim loại là băng đồng CT ...