dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Chính sách bảo lãnh ngân hàng

Chính sách bảo lãnh ngân hàng mua dây cáp điện cadisun. Mua hàng dây cáp điện an toàn, chuyên nghiệp không rủi ro

Chính sách bảo lãnh ngân hàng
Thế giới cáp điện
Chính sách đại lý dây cáp điện cadisun Quy trình đặt hàng dây cáp điện cadisun Chính sách thanh toán Cam kết chất lượng và bảo hành cadisun Chính sách giao nhận hàng
Thanh toán bằng bảo lãnh ngân hàng là xu thế mới trong giao dịch thương mại. G7 Vina hỗ trợ đầy đủ các hình thức bảo lãnh ngân hàng cơ bản như:
1. Bảo lãnh tạm ứng. 
G7 Vina sẽ cấp 1 chứng chỉ bảo lãnh tạm ứng với số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng. Loại bảo lãnh tạm ứng không hủy ngang. Bên nhận bảo lãnh (ngân hàng) cam kết cho bên mua hàng sẽ hoàn trả số tiền ghi trên bảo lãnh nếu bên bán không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.
Chúng ta tạm hiểu là: 
Bên bán sẽ cấp 1 văn bản bảo lãnh do ngân hàng phát hành
Bảo lãnh có ý nghĩa là: Khi bên mua chuyển khoản mua hàng cho bên bán. Nếu bên bán không hoàn thành, hoặc hoàn thành không đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng thì bên ngân hàng sẽ có trách nhiệm hoàn lại số tiền bên mua đã chuyển cho bên bán
2. Bảo lãnh thanh toán:
Khách hàng sẽ cung cấp 1 bảo lãnh thanh toán, do 1 ngân hàng bên bán chấp thuận. Trong đó ghi rõ, khi bên trong 1 thời gian nào đó sau khi bên bán giao hàng, bên mua không thanh toán, thì ngân hàng sẽ đứng ra thanh toán cho bên bán thay bên mua.
Việc áp dụng phương pháp thanh toán bằng bảo lãnh rất chuyên nghiệp được chúng tôi khuyến khích (mặc dù chi phí có cao hơn). Luôn có sự ràng buộc trách nhiệm giữa bên mua và bên bán thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng
 

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):