dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp điều khiển Goldcup

Bảng giá cáp điều khiển
Bảng giá cáp điều khiển STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Bảng giá cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 1 CVV/DVV/RVV 2x0.5 Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV 2x0.5 10,495 11,020 2 CVV/DVV/RVV 2x0.75 Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV 2x0.75 14,199 14,909 3 CVV/DVV/RVV 2x1 Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV 2x1 17,186 18,045 4 CVV/DVV/RVV 2x1.5 Cáp điều khiển CVV/DVV ...