dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp trung thế Goldcup

Bảng giá cáp trung thế
Bảng giá cáp trung thế TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Bảng giá cáp trung thế 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x 1 CXV/CTS-W 1x10-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x10 107,937 113,334 2 CXV/CTS-W 1x16-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x16 139,947 146,944 3 CXV/CTS-W 1x25-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x25 186,487 195,812 ...