dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp trung thế

Bảng giá cáp trung thế giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Bảng giá cáp trung thế
Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp trung thế
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp trung thế 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
1 CXV/CTS-W 1x10-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x10 107,937 113,334
2 CXV/CTS-W 1x16-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x16 139,947 146,944
3 CXV/CTS-W 1x25-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x25 186,487 195,812
4 CXV/CTS-W 1x35-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x35 232,911 244,557
5 CXV/CTS-W 1x50-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 292,692 307,327
6 CXV/CTS-W 1x70-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 392,419 412,040
7 CXV/CTS-W 1x95-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 515,379 541,148
8 CXV/CTS-W 1x120-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 629,748 661,235
9 CXV/CTS-W 1x150-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 759,777 797,766
10 CXV/CTS-W 1x185-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 934,837 981,579
11 CXV/CTS-W 1x240-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,203,353 1,263,520
12 CXV/CTS-W 1x300-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,490,912 1,565,458
13 CXV/CTS-W 1x400-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 1,906,012 2,001,313
14 CXV/CTS-W 1x500-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,419,829 2,540,821
15 CXV/CTS-W 1x630-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,112,056 3,267,659
16 CXV/CTS-W 1x800-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 3,912,987 4,108,636
Bảng giá cáp ngầm trung thế 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x10-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x10 147,730 155,116
2 DATA/CTS-W 1x16-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x16 180,849 189,892
3 DATA/CTS-W 1x25-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x25 229,766 241,254
4 DATA/CTS-W 1x35-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 276,597 290,427
5 DATA/CTS-W 1x50-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 338,452 355,374
6 DATA/CTS-W 1x70-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 438,986 460,935
7 DATA/CTS-W 1x95-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 565,615 593,896
8 DATA/CTS-W 1x120-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 681,640 715,722
9 DATA/CTS-W 1x150-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 816,984 857,833
10 DATA/CTS-W 1x185-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 995,280 1,045,044
11 DATA/CTS-W 1x240-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,271,593 1,335,172
12 DATA/CTS-W 1x300-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,564,355 1,642,573
13 DATA/CTS-W 1x400-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 1,986,149 2,085,456
14 DATA/CTS-W 1x500-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,517,499 2,643,374
15 DATA/CTS-W 1x630-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,214,931 3,375,678
16 DATA/CTS-W 1x800-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,030,508 4,232,033
Bảng giá cáp ngầm trung thế 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x10-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x10 404,997 425,246
2 DSTA/CTS-W 3x16-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x16 505,747 531,035
3 DSTA/CTS-W 3x25-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 656,170 688,979
4 DSTA/CTS-W 3x35-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 801,618 841,699
5 DSTA/CTS-W 3x50-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 988,534 1,037,960
6 DSTA/CTS-W 3x70-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,300,243 1,365,256
7 DSTA/CTS-W 3x95-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 1,688,332 1,772,749
8 DSTA/CTS-W 3x120-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,042,546 2,144,673
9 DSTA/CTS-W 3x150-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,446,553 2,568,881
10 DSTA/CTS-W 3x185-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 2,984,631 3,133,862
11 DSTA/CTS-W 3x240-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 3,823,066 4,014,220
12 DSTA/CTS-W 3x300-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 4,698,987 4,933,937
13 DSTA/CTS-W 3x400-7.2kV Cáp 3.6/6(7.2)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,045,528 6,347,804
Bảng giá cáp trung thế 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/CTS-W 1x16-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x16 147,203 154,563
2 CXV/CTS-W 1x25-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x25 195,489 205,263
3 CXV/CTS-W 1x35-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x35 240,657 252,690
4 CXV/CTS-W 1x50-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 302,749 317,886
5 CXV/CTS-W 1x70-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 402,079 422,183
6 CXV/CTS-W 1x95-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 526,303 552,618
7 CXV/CTS-W 1x120-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 640,579 672,608
8 CXV/CTS-W 1x150-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 771,613 810,194
9 CXV/CTS-W 1x185-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 946,032 993,333
10 CXV/CTS-W 1x240-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,215,454 1,276,227
11 CXV/CTS-W 1x300-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,500,543 1,575,570
12 CXV/CTS-W 1x400-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 1,911,083 2,006,638
13 CXV/CTS-W 1x500-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,419,839 2,540,831
14 CXV/CTS-W 1x630-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,112,064 3,267,667
15 CXV/CTS-W 1x800-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 3,912,995 4,108,645
Bảng giá cáp ngầm trung thế 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x16-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x16 191,254 200,817
2 DATA/CTS-W 1x25-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x25 240,546 252,573
3 DATA/CTS-W 1x35-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 285,207 299,468
4 DATA/CTS-W 1x50-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 349,089 366,543
5 DATA/CTS-W 1x70-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 451,476 474,050
6 DATA/CTS-W 1x95-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 578,554 607,481
7 DATA/CTS-W 1x120-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 697,595 732,475
8 DATA/CTS-W 1x150-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 832,029 873,630
9 DATA/CTS-W 1x185-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 1,013,360 1,064,028
10 DATA/CTS-W 1x240-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,287,512 1,351,887
11 DATA/CTS-W 1x300-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,574,386 1,653,105
12 DATA/CTS-W 1x400-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 1,990,770 2,090,308
13 DATA/CTS-W 1x500-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,517,509 2,643,384
14 DATA/CTS-W 1x630-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,214,939 3,375,686
15 DATA/CTS-W 1x800-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,030,516 4,232,042
Bảng giá cáp ngầm trung thế 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x16-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x16 539,923 566,919
2 DSTA/CTS-W 3x25-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 691,867 726,460
3 DSTA/CTS-W 3x35-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 834,240 875,952
4 DSTA/CTS-W 3x50-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 1,030,003 1,081,503
5 DSTA/CTS-W 3x70-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,348,435 1,415,856
6 DSTA/CTS-W 3x95-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 1,732,528 1,819,155
7 DSTA/CTS-W 3x120-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,085,994 2,190,294
8 DSTA/CTS-W 3x150-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,493,817 2,618,508
9 DSTA/CTS-W 3x185-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 3,038,237 3,190,148
10 DSTA/CTS-W 3x240-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 3,870,409 4,063,930
11 DSTA/CTS-W 3x300-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 4,797,644 5,037,526
12 DSTA/CTS-W 3x400-12kV Cáp 6/10(12)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,064,743 6,367,980
Bảng giá cáp trung thế 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/CTS-W 1x25-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x25 208,574 219,003
2 CXV/CTS-W 1x35-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x35 255,211 267,972
3 CXV/CTS-W 1x50-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 316,902 332,747
4 CXV/CTS-W 1x70-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 417,596 438,476
5 CXV/CTS-W 1x95-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 541,521 568,597
6 CXV/CTS-W 1x120-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 656,792 689,632
7 CXV/CTS-W 1x150-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 788,016 827,416
8 CXV/CTS-W 1x185-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 965,929 1,014,225
9 CXV/CTS-W 1x240-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,236,049 1,297,852
10 CXV/CTS-W 1x300-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,519,667 1,595,650
11 CXV/CTS-W 1x400-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 1,932,629 2,029,260
12 CXV/CTS-W 1x500-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,446,503 2,568,828
13 CXV/CTS-W 1x630-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,136,747 3,293,584
14 CXV/CTS-W 1x800-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 3,940,841 4,137,883
Bảng giá cáp ngầm trung thế 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x25-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x25 256,135 268,942
2 DATA/CTS-W 1x35-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 302,822 317,963
3 DATA/CTS-W 1x50-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 367,693 386,077
4 DATA/CTS-W 1x70-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 470,595 494,125
5 DATA/CTS-W 1x95-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 601,227 631,288
6 DATA/CTS-W 1x120-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 719,381 755,350
7 DATA/CTS-W 1x150-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 856,009 898,809
8 DATA/CTS-W 1x185-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 1,034,388 1,086,108
9 DATA/CTS-W 1x240-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,309,674 1,375,158
10 DATA/CTS-W 1x300-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,601,705 1,681,790
11 DATA/CTS-W 1x400-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 2,021,875 2,122,969
12 DATA/CTS-W 1x500-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,545,738 2,673,025
13 DATA/CTS-W 1x630-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,247,011 3,409,362
14 DATA/CTS-W 1x800-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,061,827 4,264,918
Bảng giá cáp ngầm trung thế 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x25-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 750,286 787,801
2 DSTA/CTS-W 3x35-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 896,027 940,828
3 DSTA/CTS-W 3x50-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 1,095,103 1,149,858
4 DSTA/CTS-W 3x70-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,409,270 1,479,734
5 DSTA/CTS-W 3x95-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 1,798,209 1,888,119
6 DSTA/CTS-W 3x120-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,153,454 2,261,127
7 DSTA/CTS-W 3x150-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,569,450 2,697,922
8 DSTA/CTS-W 3x185-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 3,115,102 3,270,857
9 DSTA/CTS-W 3x240-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 4,003,169 4,203,327
10 DSTA/CTS-W 3x300-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 4,886,279 5,130,593
11 DSTA/CTS-W 3x400-17.5kV Cáp 8.7/15(17.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,162,734 6,470,871
Bảng giá cáp trung thế 12.7/22(24) hoặc 12/20(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/CTS-W 1x35-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x35 268,351 281,769
2 CXV/CTS-W 1x50-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 331,747 348,334
3 CXV/CTS-W 1x70-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 432,054 453,656
4 CXV/CTS-W 1x95-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 557,096 584,951
5 CXV/CTS-W 1x120-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 672,312 705,928
6 CXV/CTS-W 1x150-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 806,475 846,799
7 CXV/CTS-W 1x185-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 984,819 1,034,060
8 CXV/CTS-W 1x240-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,253,509 1,316,184
9 CXV/CTS-W 1x300-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,540,647 1,617,680
10 CXV/CTS-W 1x400-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 1,952,345 2,049,963
11 CXV/CTS-W 1x500-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,469,933 2,593,429
12 CXV/CTS-W 1x630-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,162,487 3,320,611
13 CXV/CTS-W 1x800-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 3,967,181 4,165,540
Bảng giá cáp ngầm trung thế 12.7/22(24) hoặc 12/20(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x35-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 321,190 337,250
2 DATA/CTS-W 1x50-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 385,286 404,550
3 DATA/CTS-W 1x70-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 491,729 516,315
4 DATA/CTS-W 1x95-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 622,067 653,171
5 DATA/CTS-W 1x120-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 740,783 777,822
6 DATA/CTS-W 1x150-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 876,878 920,722
7 DATA/CTS-W 1x185-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 1,058,154 1,111,062
8 DATA/CTS-W 1x240-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,334,837 1,401,579
9 DATA/CTS-W 1x300-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,626,287 1,707,601
10 DATA/CTS-W 1x400-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 2,046,166 2,148,474
11 DATA/CTS-W 1x500-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,570,551 2,699,079
12 DATA/CTS-W 1x630-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,279,738 3,443,725
13 DATA/CTS-W 1x800-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,089,725 4,294,211
Bảng giá cáp ngầm trung thế 12.7/22(24) hoặc 12/20(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x35-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 954,546 1,002,273
2 DSTA/CTS-W 3x50-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 1,151,044 1,208,596
3 DSTA/CTS-W 3x70-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,472,813 1,546,454
4 DSTA/CTS-W 3x95-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 1,861,314 1,954,380
5 DSTA/CTS-W 3x120-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,223,038 2,334,190
6 DSTA/CTS-W 3x150-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,640,372 2,772,391
7 DSTA/CTS-W 3x185-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 3,235,829 3,397,621
8 DSTA/CTS-W 3x240-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 4,082,711 4,286,847
9 DSTA/CTS-W 3x300-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 4,967,625 5,216,006
10 DSTA/CTS-W 3x400-24kV Cáp 12.7/22(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,243,454 6,555,627
Bảng giá cáp trung thế 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/CTS-W 1x50-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 368,906 387,352
2 CXV/CTS-W 1x70-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 474,025 497,727
3 CXV/CTS-W 1x95-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 602,445 632,567
4 CXV/CTS-W 1x120-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 718,963 754,911
5 CXV/CTS-W 1x150-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 854,599 897,329
6 CXV/CTS-W 1x185-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 1,032,096 1,083,700
7 CXV/CTS-W 1x240-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,305,802 1,371,092
8 CXV/CTS-W 1x300-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,595,025 1,674,777
9 CXV/CTS-W 1x400-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 2,010,798 2,111,338
10 CXV/CTS-W 1x500-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,530,148 2,656,656
11 CXV/CTS-W 1x630-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,228,816 3,390,256
12 CXV/CTS-W 1x800-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 4,037,237 4,239,099
Bảng giá cáp ngầm trung thế 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x50-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 437,545 459,422
2 DATA/CTS-W 1x70-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 545,841 573,133
3 DATA/CTS-W 1x95-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 675,093 708,848
4 DATA/CTS-W 1x120-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 796,681 836,515
5 DATA/CTS-W 1x150-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 934,531 981,258
6 DATA/CTS-W 1x185-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 1,117,751 1,173,638
7 DATA/CTS-W 1x240-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,398,088 1,467,993
8 DATA/CTS-W 1x300-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,690,157 1,774,665
9 DATA/CTS-W 1x400-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 2,113,747 2,219,435
10 DATA/CTS-W 1x500-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,649,069 2,781,523
11 DATA/CTS-W 1x630-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,353,022 3,520,673
12 DATA/CTS-W 1x800-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,174,326 4,383,043
Bảng giá cáp ngầm trung thế 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x50-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 1,310,203 1,375,714
2 DSTA/CTS-W 3x70-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,637,210 1,719,071
3 DSTA/CTS-W 3x95-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 2,084,653 2,188,886
4 DSTA/CTS-W 3x120-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,457,207 2,580,068
5 DSTA/CTS-W 3x150-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,883,203 3,027,363
6 DSTA/CTS-W 3x185-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 3,437,930 3,609,826
7 DSTA/CTS-W 3x240-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 4,292,304 4,506,919
8 DSTA/CTS-W 3x300-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 5,189,342 5,448,809
9 DSTA/CTS-W 3x400-36kV Cáp 18/30(36)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,479,676 6,803,660
Bảng giá cáp trung thế 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/CTS-W 1x50-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x50 387,018 406,369
2 CXV/CTS-W 1x70-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x70 492,501 517,127
3 CXV/CTS-W 1x95-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x95 619,243 650,205
4 CXV/CTS-W 1x120-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x120 738,779 775,718
5 CXV/CTS-W 1x150-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x150 872,487 916,111
6 CXV/CTS-W 1x185-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x185 1,052,983 1,105,632
7 CXV/CTS-W 1x240-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x240 1,327,876 1,394,270
8 CXV/CTS-W 1x300-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x300 1,616,285 1,697,099
9 CXV/CTS-W 1x400-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x400 2,034,081 2,135,786
10 CXV/CTS-W 1x500-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x500 2,557,413 2,685,284
11 CXV/CTS-W 1x630-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x630 3,255,119 3,417,875
12 CXV/CTS-W 1x800-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC-W 1x800 4,067,551 4,270,928
Bảng giá cáp ngầm trung thế 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DATA/CTS-W 1x50-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 459,221 482,182
2 DATA/CTS-W 1x70-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 565,382 593,651
3 DATA/CTS-W 1x95-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 697,774 732,663
4 DATA/CTS-W 1x120-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 819,011 859,962
5 DATA/CTS-W 1x150-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 958,603 1,006,533
6 DATA/CTS-W 1x185-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 1,142,757 1,199,895
7 DATA/CTS-W 1x240-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 1,423,020 1,494,171
8 DATA/CTS-W 1x300-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 1,716,525 1,802,351
9 DATA/CTS-W 1x400-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 2,142,527 2,249,653
10 DATA/CTS-W 1x500-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 2,678,111 2,812,016
11 DATA/CTS-W 1x630-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 3,383,209 3,552,369
12 DATA/CTS-W 1x800-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 4,210,573 4,421,102
Bảng giá cáp ngầm trung thế 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/CTS-W 3x50-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 1,376,676 1,445,510
2 DSTA/CTS-W 3x70-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 1,755,981 1,843,780
3 DSTA/CTS-W 3x95-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 2,160,000 2,268,000
4 DSTA/CTS-W 3x120-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 2,536,495 2,663,320
5 DSTA/CTS-W 3x150-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 2,964,634 3,112,865
6 DSTA/CTS-W 3x185-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 3,525,706 3,701,991
7 DSTA/CTS-W 3x240-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 4,382,521 4,601,647
8 DSTA/CTS-W 3x300-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 5,278,229 5,542,140
9 DSTA/CTS-W 3x400-40.5kV Cáp 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 6,573,280 6,901,944
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996 để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):