dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp cao su

Bảng giá cáp cao su chiết khấu cao lên đến 35%

Bảng giá cáp cao su
Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp cao su
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp hàn
1 CNR 1x16 Cáp hàn 1x16 84,204 88,414
2 CNR 1x25 Cáp hàn 1x25 126,664 132,997
3 CNR 1x35 Cáp hàn 1x35 175,488 184,263
4 CNR 1x50 Cáp hàn 1x50 249,609 262,090
5 CNR 1x70 Cáp hàn 1x70 346,923 364,269
6 CNR 1x95 Cáp hàn 1x95 471,275 494,838
Bảng giá cáp cao su 2 lõi CRR-Cu/Nr/Nr 2x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CRR 2x1.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x1.5 24,917 26,162
2 CRR 2x2.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x2.5 35,510 37,286
3 CRR 2x4 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x4 51,593 54,173
4 CRR 2x6 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x6 70,736 74,273
5 CRR 2x10 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x10 114,977 120,726
6 CRR 2x16 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x16 169,021 177,472
7 CRR 2x25 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x25 256,029 268,830
8 CRR 2x35 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x35 345,953 363,250
9 CRR 2x50 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x50 496,024 520,825
10 CRR 2x70 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x70 703,278 738,442
11 CRR 2x95 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 2x95 920,132 966,139
Bảng giá cáp cao su 3 lõi CRR-Cu/Nr/Nr 3x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CRR 3x1.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x1.5 33,444 35,117
2 CRR 3x2.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x2.5 48,445 50,867
3 CRR 3x4.0 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x4.0 70,844 74,386
4 CRR 3x6.0 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x6.0 98,762 103,700
5 CRR 3x10 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x10 163,090 171,245
6 CRR 3x16 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x16 242,365 254,483
7 CRR 3x25 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x25 369,817 388,308
8 CRR 3x35 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x35 506,065 531,368
9 CRR 3x50 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x50 729,891 766,385
10 CRR 3x70 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x70 1,040,304 1,092,320
11 CRR 3x95 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x95 1,365,908 1,434,204
Bảng giá cáp cao su 3 pha trung tính giảm CRR-Cu/Nr/Nr 3x+
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CRR 3x2.5+1x1.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x2.5+1x1.5 56,764 59,602
2 CRR 3x4+1x2.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x4+1x2.5 83,794 87,983
3 CRR 3x6+1x4 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x6+1x4 118,184 124,093
4 CRR 3x10+1x6 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x10+1x6 191,757 201,345
5 CRR 3x16+1x10 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x16+1x10 291,265 305,828
6 CRR 3x25+1x16 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x25+1x16 443,015 465,166
7 CRR 3x35+1x16 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x35+1x16 584,724 613,961
8 CRR 3x35+1x25 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x35+1x25 627,988 659,387
9 CRR 3x50+1x25 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x50+1x25 843,077 885,231
10 CRR 3x50+1x35 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x50+1x35 888,885 933,329
11 CRR 3x70+1x35 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x70+1x35 1,195,950 1,255,747
12 CRR 3x70+1x50 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x70+1x50 1,267,265 1,330,628
13 CRR 3x95+1x50 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x95+1x50 1,589,361 1,668,829
14 CRR 3x95+1x70 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x95+1x70 1,693,275 1,777,939
Bảng giá cáp cao su 3 pha 4 lõi CRR-Cu/Nr/Nr 4x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CRR 4x1.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x1.5 38,342 40,259
2 CRR 4x2.5 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x2.5 56,652 59,484
3 CRR 4x4 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x4 82,688 86,823
4 CRR 4x6 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x6 116,333 122,150
5 CRR 4x10 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x10 194,579 204,308
6 CRR 4x16 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x16 290,166 304,674
7 CRR 4x25 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x25 442,944 465,091
8 CRR 4x35 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x35 615,084 645,838
9 CRR 4x50 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x50 877,200 921,061
10 CRR 4x70 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x70 1,251,493 1,314,068
11 CRR 4x95 Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x95 1,647,308 1,729,674
Liên hệ Email: salescablevn@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):