dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp chống cháy

Bảng giá Cáp chống cháy, chiết khấu cao lên đến 35%

Bảng giá cáp chống cháy
Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp chống cháy
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp chống cháy 1 lõi CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x
1 CXV/Fr 1x1.5 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x1.5 14,345 15,062
2 CXV/Fr 1x2.5 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x2.5 19,914 20,910
3 CXV/Fr 1x4 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x4 28,739 30,176
4 CXV/Fr 1x6 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x6 39,027 40,979
5 CXV/Fr 1x10 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x10 59,053 62,006
6 CXV/Fr 1x16 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x16 80,945 84,992
7 CXV/Fr 1x25 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x25 122,600 128,730
8 CXV/Fr 1x35 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x35 166,415 174,736
9 CXV/Fr 1x50 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x50 224,099 235,304
10 CXV/Fr 1x70 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x70 316,242 332,054
11 CXV/Fr 1x95 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x95 434,312 456,027
12 CXV/Fr 1x120 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x120 544,203 571,413
13 CXV/Fr 1x150 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x150 672,933 706,579
14 CXV/Fr 1x185 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x185 835,853 877,646
15 CXV/Fr 1x240 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x240 1,095,996 1,150,796
16 CXV/Fr 1x300 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x300 1,367,325 1,435,691
17 CXV/Fr 1x400 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x400 1,767,092 1,855,446
18 CXV/Fr 1x500 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x500 2,234,218 2,345,929
19 CXV/Fr 1x630 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x630 2,882,603 3,026,733
20 CXV/Fr 1x800 Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x800 3,679,069 3,863,022
Bảng giá cáp chống cháy 2 lõi CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Fr 2x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x1.5 37,521 39,397
2 CXV/Fr 2x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x2.5 51,001 53,552
3 CXV/Fr 2x4 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x4 71,747 75,334
5 CXV/Fr 2x6 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x6 93,234 97,895
6 CXV/Fr 2x10 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x10 116,518 122,344
7 CXV/Fr 2x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x16 170,057 178,559
8 CXV/Fr 2x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x25 257,569 270,447
9 CXV/Fr 2x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x35 346,603 363,933
10 CXV/Fr 2x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x50 464,852 488,095
11 CXV/Fr 2x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x70 654,046 686,748
12 CXV/Fr 2x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x95 897,035 941,887
13 CXV/Fr 2x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x120 1,120,930 1,176,976
14 CXV/Fr 2x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x150 1,386,115 1,455,421
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Fr 3x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x1.5 49,685 52,170
2 CXV/Fr 3x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x2.5 67,589 70,968
3 CXV/Fr 3x4 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x4 97,323 102,189
4 CXV/Fr 3x6 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x6 131,313 137,878
5 CXV/Fr 3x10 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x10 166,916 175,262
6 CXV/Fr 3x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x16 244,373 256,592
7 CXV/Fr 3x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x25 373,767 392,456
8 CXV/Fr 3x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35 505,380 530,649
9 CXV/Fr 3x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50 681,113 715,169
10 CXV/Fr 3x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70 961,051 1,009,103
11 CXV/Fr 3x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95 1,318,848 1,384,791
12 CXV/Fr 3x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120 1,652,996 1,735,646
13 CXV/Fr 3x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150 2,042,538 2,144,665
14 CXV/Fr 3x185 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185 2,539,208 2,666,168
15 CXV/Fr 3x240 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240 3,329,049 3,495,502
16 CXV/Fr 3x300 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300 4,145,407 4,352,677
17 CXV/Fr 3x400 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400 5,363,068 5,631,222
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha 4 lõi CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Fr 4x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 61,551 64,628
2 CXV/Fr 4x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 86,098 90,403
3 CXV/Fr 4x4 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x4 124,152 130,360
4 CXV/Fr 4x6 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x6 169,069 177,522
5 CXV/Fr 4x10 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x10 217,476 228,349
6 CXV/Fr 4x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x16 323,896 340,091
7 CXV/Fr 4x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x25 496,739 521,576
8 CXV/Fr 4x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x35 674,448 708,170
9 CXV/Fr 4x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x50 909,197 954,657
10 CXV/Fr 4x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x70 1,286,235 1,350,547
11 CXV/Fr 4x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x95 1,750,336 1,837,853
12 CXV/Fr 4x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x120 2,189,647 2,299,129
13 CXV/Fr 4x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x150 2,713,734 2,849,421
14 CXV/Fr 4x185 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x185 3,368,382 3,536,801
15 CXV/Fr 4x240 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x240 4,417,814 4,638,705
16 CXV/Fr 4x300 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x300 5,514,823 5,790,564
17 CXV/Fr 4x400 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x400 7,125,886 7,482,180
Bảng giá cCáp chống cháy 3 pha 5 lõi CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Fr 5x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x1.5 76,629 80,460
2 CXV/Fr 5x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x2.5 107,330 112,696
3 CXV/Fr 5x4 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x4 154,936 162,683
4 CXV/Fr 5x6 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x6 211,719 222,304
5 CXV/Fr 5x10 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x10 272,090 285,694
6 CXV/Fr 5x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x16 406,130 426,436
7 CXV/Fr 5x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x25 624,240 655,452
8 CXV/Fr 5x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x35 849,325 891,791
9 CXV/Fr 5x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x50 1,145,290 1,202,554
10 CXV/Fr 5x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x70 1,620,591 1,701,620
11 CXV/Fr 5x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x95 2,202,596 2,312,726
12 CXV/Fr 5x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x120 2,756,191 2,894,001
13 CXV/Fr 5x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x150 3,412,501 3,583,126
14 CXV/Fr 5x185 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x185 4,239,247 4,451,210
15 CXV/Fr 5x240 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x240 5,562,239 5,840,351
16 CXV/Fr 5x300 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x300 6,940,266 7,287,279
17 CXV/Fr 5x400 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 5x400 8,968,731 9,417,167
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm CXV/Fr-Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Fr 3x2.5+1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 108,055 113,458
2 CXV/Fr 3x4+1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x4+1x2.5 155,960 163,758
3 CXV/Fr 3x6+1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x6+1x4 212,986 223,635
4 CXV/Fr 3x10x1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x10x1x6 317,216 333,077
5 CXV/Fr 3x16+1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 403,851 424,044
6 CXV/Fr 3x25+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 611,272 641,836
7 CXV/Fr 3x35+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 790,065 829,568
8 CXV/Fr 3x35+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 848,236 890,648
9 CXV/Fr 3x50+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 1,087,003 1,141,354
10 CXV/Fr 3x50+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 1,146,656 1,203,989
11 CXV/Fr 3x70+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 1,530,407 1,606,927
12 CXV/Fr 3x70+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 1,608,865 1,689,308
13 CXV/Fr 3x95+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 2,074,170 2,177,879
14 CXV/Fr 3x95+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x70 2,200,197 2,310,207
15 CXV/Fr 3x120+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 2,645,873 2,778,166
16 CXV/Fr 3x120+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x95 2,808,691 2,949,125
17 CXV/Fr 3x150+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x70 3,174,431 3,333,152
18 CXV/Fr 3x150+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 3,334,175 3,500,884
19 CXV/Fr 3x150+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 3,485,233 3,659,494
20 CXV/Fr 3x185+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 4,001,517 4,201,593
21 CXV/Fr 3x185+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 4,153,185 4,360,844
22 CXV/Fr 3x185+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x150 4,328,056 4,544,458
23 CXV/Fr 3x240+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 5,209,302 5,469,767
24 CXV/Fr 3x240+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 5,388,943 5,658,390
25 CXV/Fr 3x240+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x185 5,608,513 5,888,939
26 CXV/Fr 3x300+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 6,489,021 6,813,472
27 CXV/Fr 3x300+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 6,715,523 7,051,299
28 CXV/Fr 3x300+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x240 7,067,363 7,420,732
29 CXV/Fr 3x400+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x240 8,707,948 9,143,346
30 CXV/Fr 3x400+1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x300 9,083,964 9,538,163
Bảng giá cáp chống cháy 1 lõi CXV/Frt-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Frt 1x1.5  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x1.5  11,222 11,783
2 CXV/Frt 1x2.5  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x2.5  16,092 16,897
3 CXV/Frt 1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x4 23,876 25,070
4 CXV/Frt 1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x6 32,865 34,508
5 CXV/Frt 1x10  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x10  50,656 53,189
6 CXV/Frt 1x16  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x16  76,711 80,546
7 CXV/Frt 1x25  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x25  117,737 123,624
8 CXV/Frt 1x35  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x35  160,929 168,975
9 CXV/Frt 1x50  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x50  217,873 228,767
10 CXV/Frt 1x70  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x70  308,946 324,394
11 CXV/Frt 1x95  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x95  426,271 447,584
12 CXV/Frt 1x120  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x120  534,330 561,046
13 CXV/Frt 1x150  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x150  663,121 696,277
14 CXV/Frt 1x185  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x185  824,297 865,511
15 CXV/Frt 1x240  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x240  1,082,246 1,136,359
16 CXV/Frt 1x300  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x300  1,350,849 1,418,392
17 CXV/Frt 1x400  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x400  1,749,098 1,836,553
18 CXV/Frt 1x500  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x500  2,211,921 2,322,517
19 CXV/Frt 1x630  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x630  2,854,608 2,997,338
20 CXV/Frt 1x800  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 1x800  3,647,170 3,829,529
Bảng giá cáp chống cháy 2 lõi CXV/Frt-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Frt 2x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x1.5 27,194 28,554
2 CXV/Frt 2x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x2.5 37,851 39,743
3 CXV/Frt 2x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x4 54,506 57,231
4 CXV/Frt 2x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x6 72,857 76,500
5 CXV/Frt 2x10  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x10  109,847 115,339
6 CXV/Frt 2x16  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x16  163,741 171,928
7 CXV/Frt 2x25  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x25  249,113 261,569
8 CXV/Frt 2x35  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 2x35  337,669 354,553
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha CXV/Frt-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Frt 3x1.5  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x1.5  35,777 37,565
2 CXV/Frt 3x2.5  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5  50,246 52,759
3 CXV/Frt 3x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4 74,141 77,848
4 CXV/Frt 3x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6 102,720 107,856
5 CXV/Frt 3x10  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10  157,629 165,511
6 CXV/Frt 3x16  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16  233,474 245,148
7 CXV/Frt 3x25  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25  358,532 376,458
8 CXV/Frt 3x35  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35  487,472 511,846
9 CXV/Frt 3x50  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50  660,134 693,141
10 CXV/Frt 3x70  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70  938,828 985,770
11 CXV/Frt 3x95  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95  1,292,763 1,357,401
12 CXV/Frt 3x120  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120  1,622,044 1,703,146
13 CXV/Frt 3x150  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150  2,012,864 2,113,507
14 CXV/Frt 3x185  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185  2,497,722 2,622,608
15 CXV/Frt 3x240  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240  3,283,410 3,447,581
16 CXV/Frt 3x300  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300  4,098,990 4,303,940
17 CXV/Frt 3x400  Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x400  5,297,978 5,562,877
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha 4 lõi CXV/Frt-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Frt 4x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 44,194 46,403
2 CXV/Frt 4x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 63,976 67,175
3 CXV/Frt 4x4.0 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x4.0 94,909 99,654
4 CXV/Frt 4x6.0 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x6.0 132,745 139,382
5 CXV/Frt 4x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x10 205,151 215,408
6 CXV/Frt 4x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x16 309,287 324,752
7 CXV/Frt 4x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x25 476,104 499,909
8 CXV/Frt 4x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x35 649,987 682,486
9 CXV/Frt 4x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x50 882,238 926,350
10 CXV/Frt 4x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x70 1,256,209 1,319,019
11 CXV/Frt 4x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x95 1,715,193 1,800,953
12 CXV/Frt 4x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x120 2,151,072 2,258,626
13 CXV/Frt 4x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x150 2,671,058 2,804,611
14 CXV/Frt 4x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x185 3,320,678 3,486,712
15 CXV/Frt 4x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x240 4,360,055 4,578,058
16 CXV/Frt 4x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x300 5,444,178 5,716,386
17 CXV/Frt 4x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 4x400 7,045,477 7,397,751
Bảng giá cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm CXV/Frt-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV/Frt 3x2.5+1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 65,009 68,259
2 CXV/Frt 3x4+1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4+1x2.5 96,626 101,458
3 CXV/Frt 3x6+1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6+1x4 135,604 142,385
4 CXV/Frt 3x10x1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10x1x6 205,418 215,688
5 CXV/Frt 3x16+1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 313,599 329,278
7 CXV/Frt 3x25+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 478,015 501,916
8 CXV/Frt 3x35+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 620,537 651,564
9 CXV/Frt 3x35+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 667,344 700,712
10 CXV/Frt 3x50+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 859,569 902,547
11 CXV/Frt 3x50+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 907,441 952,813
12 CXV/Frt 3x70+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 1,213,892 1,274,586
13 CXV/Frt 3x70+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 1,277,051 1,340,903
14 CXV/Frt 3x95+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 1,653,653 1,736,336
15 CXV/Frt 3x95+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x70 1,756,987 1,844,836
16 CXV/Frt 3x120+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 2,118,244 2,224,156
17 CXV/Frt 3x120+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x95 2,247,076 2,359,429
18 CXV/Frt 3x150+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x70 2,542,956 2,670,104
19 CXV/Frt 3x150+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 2,671,672 2,805,255
20 CXV/Frt 3x150+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 2,793,787 2,933,476
21 CXV/Frt 3x185+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 3,209,888 3,370,383
22 CXV/Frt 3x185+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 3,331,698 3,498,283
23 CXV/Frt 3x185+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x150 3,473,011 3,646,662
24 CXV/Frt 3x240+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 4,189,669 4,399,152
25 CXV/Frt 3x240+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 4,331,285 4,547,849
26 CXV/Frt 3x240+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x185 4,508,014 4,733,415
27 CXV/Frt 3x300+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 5,221,700 5,482,785
28 CXV/Frt 3x300+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 5,402,514 5,672,640
29 CXV/Frt 3x300+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x240 5,689,214 5,973,675
30 CXV/Frt 3x400+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x240 7,019,278 7,370,242
31 CXV/Frt 3x400+1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x300 7,319,616 7,685,597
Bảng giá cáp ngầm chống cháy 3 pha DSTA/Fr-Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/Fr 3x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x1.5 57,489 60,364
2 DSTA/Fr 3x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x2.5 76,114 79,919
3 DSTA/Fr 3x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x4 103,205 108,365
4 DSTA/Fr 3x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x6 135,804 142,595
5 DSTA/Fr 3x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x10 199,533 209,510
6 DSTA/Fr 3x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x16 293,476 308,150
7 DSTA/Fr 3x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x25 436,866 458,709
8 DSTA/Fr 3x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x35 588,036 617,438
9 DSTA/Fr 3x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x50 791,495 831,069
10 DSTA/Fr 3x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x70 1,121,174 1,177,233
11 DSTA/Fr 3x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x95 1,546,754 1,624,092
12 DSTA/Fr 3x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x120 1,929,565 2,026,044
13 DSTA/Fr 3x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x150 2,387,306 2,506,672
14 DSTA/Fr 3x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x185 2,952,382 3,100,001
15 DSTA/Fr 3x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x240 3,861,249 4,054,312
16 DSTA/Fr 3x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x300 4,799,395 5,039,364
17 DSTA/Fr 3x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x400 6,193,905 6,503,601
Bảng giá cáp ngầm chống cháy 3 pha trung tính giảm DSTA/Fr-Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/Fr 3x2.5+1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 75,001 78,751
2 DSTA/Fr 3x4+1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x4+1x2.5 105,066 110,319
3 DSTA/Fr 3x6+1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x6+1x4 140,737 147,773
4 DSTA/Fr 3x10x1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x10x1x6 205,980 216,279
5 DSTA/Fr 3x16+1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x16+1x10 306,740 322,077
6 DSTA/Fr 3x25+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x25+1x16 458,057 480,960
7 DSTA/Fr 3x35+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x35+1x16 590,088 619,592
8 DSTA/Fr 3x35+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x35+1x25 635,230 666,991
9 DSTA/Fr 3x50+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x50+1x25 810,440 850,962
10 DSTA/Fr 3x50+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x50+1x35 858,889 901,834
11 DSTA/Fr 3x70+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x70+1x35 1,170,019 1,228,520
12 DSTA/Fr 3x70+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x70+1x50 1,229,139 1,290,596
13 DSTA/Fr 3x95+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x95+1x50 1,575,569 1,654,348
14 DSTA/Fr 3x95+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x95+1x70 1,669,538 1,753,015
15 DSTA/Fr 3x120+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x120+1x70 2,006,254 2,106,567
16 DSTA/Fr 3x120+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x120+1x95 2,127,851 2,234,244
17 DSTA/Fr 3x150+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x150+1x70 2,404,906 2,525,151
18 DSTA/Fr 3x150+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x150+1x95 2,525,327 2,651,594
19 DSTA/Fr 3x150+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x150+1x120 2,635,110 2,766,866
20 DSTA/Fr 3x185+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x185+1x95 3,018,324 3,169,240
21 DSTA/Fr 3x185+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x185+1x120 3,135,943 3,292,740
22 DSTA/Fr 3x185+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x185+1x150 3,266,758 3,430,096
23 DSTA/Fr 3x240+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x240+1x120 3,921,322 4,117,388
24 DSTA/Fr 3x240+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x240+1x150 4,055,863 4,258,656
25 DSTA/Fr 3x240+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x240+1x185 4,218,695 4,429,630
26 DSTA/Fr 3x300+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x300+1x150 4,875,552 5,119,329
27 DSTA/Fr 3x300+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x300+1x185 5,047,760 5,300,148
28 DSTA/Fr 3x300+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x300+1x240 5,313,368 5,579,037
29 DSTA/Fr 3x400+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x400+1x240 6,528,013 6,854,414
30 DSTA/Fr 3x400+1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 3x400+1x300 6,804,717 7,144,953
Bảng giá cáp ngầm chống cháy 3 pha 4 lõi DSTA/Fr-Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA/Fr 4x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x1.5 64,915 68,161
2 DSTA/Fr 4x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x2.5 87,693 92,078
3 DSTA/Fr 4x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x4 121,663 127,746
4 DSTA/Fr 4x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x6 164,394 172,614
5 DSTA/Fr 4x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x10 245,352 257,619
6 DSTA/Fr 4x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x16 364,554 382,782
7 DSTA/Fr 4x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x25 546,542 573,870
8 DSTA/Fr 4x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x35 741,161 778,219
9 DSTA/Fr 4x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x50 1,000,952 1,050,999
10 DSTA/Fr 4x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x70 1,444,800 1,517,040
11 DSTA/Fr 4x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x95 1,953,725 2,051,411
12 DSTA/Fr 4x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x120 2,444,571 2,566,799
13 DSTA/Fr 4x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x150 3,021,327 3,172,393
14 DSTA/Fr 4x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x185 3,745,299 3,932,564
15 DSTA/Fr 4x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x240 4,893,896 5,138,591
16 DSTA/Fr 4x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x300 6,098,722 6,403,658
17 DSTA/Fr 4x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC 4x400 7,936,521 8,333,347
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):