dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp nhôm hạ thế

Bảng giá cáp nhôm hạ thế giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm
Bảng giá cáp nhôm hạ thế
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp nhôm bọc cách điện PVC - AV 1x
1 AV 1x16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x16 9,891 10,386
2 AV 1x25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x25 14,662 15,395
3 AV 1x35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x35 19,407 20,378
4 AV 1x50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x50 26,546 27,873
5 AV 1x70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x70 36,964 38,813
6 AV 1x95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x95 50,512 53,038
7 AV 1x120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x120 62,822 65,963
8 AV 1x150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x150 77,656 81,539
9 AV 1x185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x185 96,234 101,045
10 AV 1x240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x240 123,875 130,069
11 AV 1x300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x300 153,521 161,197
12 AV 1x400 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x400 202,818 212,959
13 AV 1x500 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x500 249,198 261,658
14 AV 1x630 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x630 310,692 326,227
Bảng giá cáp nhôm bọc XLPE AXV-Al/XLPE/PVC 1x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 AXV 10 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 10 10,125 10,631
2 AXV 16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 16 12,958 13,606
3 AXV 25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 25 18,634 19,566
4 AXV 35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 35 23,327 24,493
5 AXV 50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 50 30,483 32,007
6 AXV 70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 70 41,756 43,843
7 AXV 95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 95 55,358 58,126
8 AXV 120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 120 68,498 71,923
9 AXV 150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 150 84,552 88,780
10 AXV 185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 185 103,411 108,582
11 AXV 240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 240 132,504 139,129
12 AXV 300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 300 161,754 169,842
13 AXV 400 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 400 212,664 223,297
14 AXV 500 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 500 260,744 273,782
Bảng giá cáp nhôm bọc XLPE AXV-Al/XLPE/PVC 4x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 AXV 4x10 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x10 39,453 41,425
2 AXV 4x16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x16 53,101 55,756
3 AXV 4x25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x25 74,899 78,644
4 AXV 4x35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x35 94,921 99,667
5 AXV 4x50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x50 125,077 131,331
6 AXV 4x70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x70 175,126 183,883
7 AXV 4x95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x95 231,660 243,243
8 AXV 4x120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x120 287,436 301,808
9 AXV 4x150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x150 353,409 371,079
10 AXV 4x185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x185 434,333 456,050
11 AXV 4x240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x240 553,497 581,172
12 AXV 4x300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x300 683,283 717,447
13 AXV 4x400 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x400 906,228 951,540
14 AXV 4x500 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x500 1,113,161 1,168,819
Bảng giá cáp nhôm ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 ADSTA 4x16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 67,261 70,624
2 ADSTA 4x25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 90,529 95,056
3 ADSTA 4x35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 111,472 117,046
4 ADSTA 4x50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 144,622 151,853
5 ADSTA 4x70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 217,840 228,732
6 ADSTA 4x95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 276,655 290,488
7 ADSTA 4x120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 339,816 356,807
8 ADSTA 4x150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 409,760 430,248
9 ADSTA 4x185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 493,506 518,181
10 ADSTA 4x240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 618,347 649,264
11 ADSTA 4x300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 743,315 780,481
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):