dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn

Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn chiết khấu cao lên đến 35%

Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn
Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn
STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn 2 ruột ABC 2x
1 ABC 2x16 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x16 21,407 22,477
2 ABC 2x25 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x25 29,882 31,376
3 ABC 2x35 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x35 38,814 40,754
4 ABC 2x50 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x50 52,965 55,614
5 ABC 2x70 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x70 73,423 77,095
6 ABC 2x95 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x95 100,033 105,034
7 ABC 2x120 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x120 123,321 129,487
8 ABC 2x150 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x150 150,724 158,261
9 ABC 2x185 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x185 187,585 196,964
10 ABC 2x240 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2x240 238,650 250,582
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn 3 ruột ABC 3x
STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 ABC 3x16 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x16 31,397 32,967
2 ABC 3x25 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x25 44,305 46,521
3 ABC 3x35 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x35 57,188 60,047
4 ABC 3x50 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x50 78,128 82,035
5 ABC 3x70 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x70 108,597 114,027
6 ABC 3x95 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x95 148,117 155,523
7 ABC 3x120 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x120 184,373 193,592
8 ABC 3x150 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x150 225,412 236,682
9 ABC 3x185 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x185 278,009 291,909
10 ABC 3x240 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x240 358,203 376,113
11 ABC 3x300 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x240 450,823 473,364
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn 4 ruột ABC 4x
STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 ABC 4x16 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 41,216 43,277
2 ABC 4x25 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x25 58,515 61,441
3 ABC 4x35 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 76,327 80,144
4 ABC 4x50 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 104,097 109,302
5 ABC 4x70 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 144,774 152,013
6 ABC 4x95 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 197,535 207,412
7 ABC 4x120 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 244,699 256,934
8 ABC 4x150 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 299,223 314,184
9 ABC 4x185 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 370,392 388,911
10 ABC 4x240 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 475,892 499,687
11 ABC 4x300 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 598,446 628,369
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):