dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp đồng mềm Cadivi

Dây cáp điện Cadivi
Sản xuất và kinh doanh: Cáp đồng nhôm trần, Dây điện dân dụng, Dây cáp điện hạ thế, Cáp điện trung thế, Dây cáp điện chống cháy, Cáp điều khiển, Cáp nhôm vặn xoắn, Cáp đồng mềm thương hiệu Cadivi Cáp đồng nhôm trần Cadivi Dây điện dân dụng Cadivi Cáp điện hạ thế Cadivi Cáp ngầm hạ thế Cadivi Cáp trung thế Cadivi Cáp chống cháy Cadivi Cáp điều khiển Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn Cadivi Cáp đồng mềm nhiều sợi Cadivi Cáp mạng Cadivi

Bảng giá cáp đồng mềm
Bảng giá cáp đồng mềm STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Bảng giá cáp đồng mềm 1 lõi VCSF/VCm - Cu/PVC 1x 1 VCm/VCSF 1x16 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x16 74,121 77,827 2 VCm/VCSF 1x25 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x25 115,025 120,776 3 VCm/VCSF 1x35 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x35 161,390 169,460 4 VCm/VCSF 1x50 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x50 234,391 ...