dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp đồng mềm goldcup

Bảng giá cáp đồng mềm
Bảng giá cáp đồng mềm STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Bảng giá cáp đồng mềm 1 lõi VCSF/VCm - Cu/PVC 1x 1 VCm/VCSF 1x16 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x16 74,121 77,827 2 VCm/VCSF 1x25 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x25 115,025 120,776 3 VCm/VCSF 1x35 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x35 161,390 169,460 4 VCm/VCSF 1x50 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x50 234,391 ...